Znovuotevření MŠ

Mateřská škola zahájí svůj provoz od  pondělí 11.5.2020. Podmínkou pro nástup dětí do školky je písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář bude nachystán v šatně dětí a zákonný zástupce ho vyplní první den nástupu dítěte do MŠ. Formulář si také můžete stáhnout zde: Čestné prohlášení

Po znovuotevření MŠ, prosíme rodiče, aby dodržovali následující  podmínky:

  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování bezpečných odstupů. Nemělo by docházet ke shromažďování osob před školou.
  • Děti do 7 let jsou z povinnosti nošení roušek v prostorách MŠ vyjmuty. Při cestě do MŠ a z MŠ by ji však mít měly. Pro všechny ostatní osoby nacházející se v areálu MŠ povinnost nošení roušek platí.
  • Po vstupu do šatny dětí používejte dezinfekci rukou.
  • Zákonní zástupci by měli čas strávený v prostorách školy omezit na dobu nezbytně nutnou a minimalizovat počet doprovázených osob dítěte.
  • Před příchodem dětí ze šatny do třídy si děti nejdříve umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.
  • Pokud nám to počasí umožní, bude většina aktivit organizována na školní zahradě. Prosíme, abyste vybavily děti dostatkem oblečení k tomu určenému. (pokrývka hlavy, věci a boty na písek…)

Tyto podmínky byly stanoveny na základě vydaného doporučení od MŠMT.

Od rodičů, kteří nemají uhrazeno stravné za měsíc březen, bude p. Dirrová vybírat částku v den nástupu dítěte po znovuotevření MŠ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *