Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. K zápisu dítěte je potřeba doručit:

Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ + Kopii rodného listu

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; povinné očkování se netýká dětí jeden rok před zahájením školní docházky- viz.§ 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon). Proto je podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ lékařské potvrzení o očkování. Vzhledem k současné situaci není potvrzení pediatra nutné. Postačí písemné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované, a doložení kopie očkovacího průkazu dítěte.

Možnosti doručení výše uvedených dokumentů: (Žádost, Kopie rodného listu dítěte, Čestné prohlášení o očkování, Kopie očkovacího průkazu dítěte.)

1) do datové schránky školy – ID datové schránky školy: 89vj58g
2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail školy: ms.biskupice@seznam.cz
3) poštou, adresa školy: Mateřská škola Biskupice, okres Svitavy, Biskupice č. 144, 569 43 Jevíčko
4) osobní podání:  možno vhodit do poštovní schránky na budově školy, osobní předání po telefonické domluvě na tel. 776 583 015 v nejnutnějším případě

Žádosti a přijetí do MŠ můžete doručovat do MŠ v termínu 2.-16.5.2020.

Žádost o přijetí dítěte
(Prosíme o oboustranný tisk tohoto formuláře)

Čestné prohlášení o očkování

Kriteria při přijímání dětí 2020-2021

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *