Alergeny

Informace o označování alergenů ve školní jídelně MŠ Biskupice

 Alergeny

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.                                                                               

Označení přítomnosti alergenu je na jídelním lístku pod každým pokrmem vyznačeno za zkratkou A:. U jídelního lístku je současně vyvěšena příloha – seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu je přenesena z receptur a ingrediencí, které jsou použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve vstupní chodbě školy a na webových stránkách MŠ Biskupice. Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat.

Bližší informace Vám podá a Vaše dotazy zodpoví vedoucí stravování MŠ.