Bezlimitní výchova

Bezlimitní výchova? Vedete děti k prokrastinaci, ne samostatnosti

Rozhovor s poradenským psychologem Janem Svobodou z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na online magazínu Ostravské univerzity.

PhDr. Jan Svoboda je poradenský psycholog a psychoterapeut, který v praxi působí přes 30 let. Vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově , v Olomouci si doplnil vzdělání pro výuku na středních školách. Od roku 2004 působí na katedře pedagogické a školní psychologie Ostravské univerzity. Zaměřuje se na poradenství, pedagogickou psychologii, psychologii rodiny, závislosti, skupinové jevy i motivaci nemotivovaných. Je samostatným autorem knih o výchově v rodině i ve škole, stejně jako spoluautorem – například publikace Poradenský dialog, Krizové situace výchovy a výuky, Jak obohatit výuku, kurzy i sebe a další.

Klikněte na odkaz a zajímavý rozhovor si přečtěte 🙂  :

Bezlimitní výchova? Vedete děti k prokrastinaci, ne samostatnosti

Určitě zhlédněte i rozhovor týkající se výchovy a školního prostředí:

https://www.youtube.com/watch?v=XU6fWLNG7-Y#action=share

WANTULOVÁ, Andrea. Bezlimitní výchova? Vedete děti k prokrastinaci, ne samostatnosti. Ou@live [online]. 5.12.2019 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: https://alive.osu.cz/bezlimitni-vychova-vedete-deti-k-prokrastinaci-ne-samostatnosti/?fbclid=IwAR01qQdoXzDpOmjy1pBP3xKLk6TyD0qYGCOySbndueuLa0c62EJde9TfdAw