Nástěnka

Video z vánoční besídky

Video z vánoční besídky je uložené na:

https://www.zonerama.com/msbis/

album s názvem:

Vánoční besídka 2019-video

heslo:  biskupacek1*

Stravné

V pátek 28.6.2019 bude p.Dirrová vybírat stravné za měsíc červen v době od 11,30 do 15,30 hod. Současně bude vybírat stravné za nadcházející měsíce červenec a srpen (pouze přihlášené děti na prázdninový provoz-dle vyplněné docházky).

Spaní předškoláků v MŠ

Tradičně je pro předškoláky naplánovaný zábavný večer s nočním přespáním v MŠ. Akce se uskuteční v pátek 28.6. Sraz dětí je v 17,00 v MŠ. Děti budou mít zajištěnou večeři i snídani v MŠ. V sobotu si můžete děti vyzvedávat od 8,00 hod.

Školní výlet do Dinoparku Vyškov 26.6.2019

V den školního výletu bude MŠ otevřená v běžném provozním režimu, tj. od 6,00 do 16,00 hod. Autobus nám odjíždí v 7,45 hod., proto prosíme, aby všechny děti byly v MŠ nejpozději v 7,30 hod. Děti potřebují batůžek s jídlem a pitím na celý den, pohodlné oblečení a obuv+ čepici na hlavu (budeme celý den vystaveni sluníčku). Pokud budete chtít dát dítěti nějaké kapesné, tak prosíme pouze menší obnos na zmrzlinu, a to do malé peněženky dítěti do batůžku. Předpokládaný návrat je nejpozději kolem 15,00 hod. Děti si tedy můžete vyzvedávat od 15,00 hod. v budově MŠ.

Tablo předškoláků

Tablo našich letošních předškoláků si můžete prohlédnout v místní prodejně COOP.

Indiánské odpoledne

Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a sourozence na společně strávené odpoledne. (viz. plakátek)

Indiánské odpoledne

Školní výlet

V letošním školním roce pojedeme na školní výlet společně s MŠ Březina do Dinoparku Vyškov, a to dne 26.6.2019. Na výlet vybíráme 300,-Kč (vstupenka+ dopravné). Bližší info bude upřesněno.

Školní focení

Termín školního focení je kvůli nepříznivému počasí přesunut na pátek 7.6.2019. Prosíme, aby děti v tento den byly nejpozději v 8,00 v MŠ.

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů 2019

Květnové akce v MŠ

V úterý 14.5. k nám přijede divadélko „Jojo“ s pohádkou „Sarka a Farka“. Hned následující den- ve středu 15.5. do naší školky přijede zdravotní sestra s výchovně vzdělávacím programem zaměřeným na zdraví a první pomoc. Na tyto školní akce vybíráme celkem 120,- Kč. (60 + 60)

Výlet

V pátek 26.4.2019 pojedeme na výlet do Moravské Třebové, kde bude pro děti přichystán program v rámci oslavy Dne Země. Děti s sebou budou potřebovat pouze batůžek s vlastním pitím a sportovní oblečení. Prosíme, aby děti byly v tento den v MŠ nejpozději do 7,30 hod.

 Zápis do MŠ

Termín zápisu do naší Mateřské školy je stanoven na úterý 7.5.2019. Podrobnosti viz. plakátek níže.

Zápis

Změna telefonního čísla

Pozor změna telefonního čísla školní jídelny. Děti odhlašujte a přihlašujte na novém telefonním čísle: 797 857 357

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 21.3.2019 pojedeme na návštěvu do knihovny do Jaroměřic. Prosíme, aby děti byly v tento den v MŠ nejpozději v 7,30 hod. Děkujeme.

Logopedická depistáž

V pátek 22.3. nás navštíví paní logopedka Dufková, která zkontroluje dětem mluvenou řeč.

Provoz MŠ o jarních prázdninách

Během jarních prázdnin (4.2.-8.2.2019) pojede Mateřská škola v běžném režimu, tj. 6,00-16,00 hod.