Nástěnka 2022/2023

Na VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ budou děti opět potřebovat masku čerta. Může být stejná maska jako na čertohrátky, případně stačí sladit oblečení do černé, červené či hnědé barvy + rohy.
Tuto masku si děti donesou nejlépe v tašce ve středu 14. 12. 

Děkujeme za spolupráci a pomoc při vymýšlení a výrobě masky, všichni čertíci byli moc krásní! 🙂

Vánoční focení 2022

9.11.2022 proběhne v MŠ vánoční focení. Prosíme rodiče o vyplnění letáčku, zda mají či nemají zájem o fotografie a to do pátku 4.11. Rodiče nemocných dětí si mohou letáček vyzvednout ve školce. 

 

ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Od měsíce října budou mít předškoláci domácí úkoly, které si budou nosit ve vlastní složce. Úkoly budou z oblasti zrakového a sluchového vnímání, prostorové a časové orientace, předmatematických představ, grafomotoriky a všeobecného rozumového přehledu. Děti budou hodnoceny pouze motivačními razítky. Není tedy nutné, aby byl úkol vypracován stoprocentně správně. Rodiče dětem napomáhají s vysvětlením, neplní však úkoly za ně! Úkoly slouží ke zvykání si na školní povinnosti a zlepšení rozvoje v daných oblastech.
K vypracování úkolů prosím používejte pouze psací potřeby poskytnuté MŠ – tužka, pastelky. Při delší absenci si dítě může úkoly doma postupně dodělat s ohledem na jeho zdravotní stav.

Děkujeme za spolupráci 😊

 

Na začátku školního roku vybíráme 1400,-

700,-   Kulturní akce
300,-   Záloha na stravné
400,-   Hygienické a výtvarné pomůcky