Režim dne

 

Režim dne

Provozní doba MŠ:  6,00-16,00

6.oo scházení dětí, spontánní zájmové aktivity, individuální práce s dětmi
8.oo  denní cvičení

dopolední svačina

programově řízené činnosti

individuální práce s dětmi

9.3o – 11.3o pobyt venku
11.3o oběd
12.15 – 14.oo   odpolední odpočinek (postupné zkracování podle věku dětí)
14.oo – 16.oo  převlékání, svačinka, zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, volné hry, postupný odchod dětí

 

Příchod a odchod dětí

  • Děti přicházejí do MŠ zpravidla od 6.00 do 8.00, nejpozději do 8,15. Pozdější příchody rodiče oznámí telefonicky, či osobně den předem.
  • Pro předškoláky platí minimální 4hodinová povinná školní docházka od 7,45-11,45hod. V tuto stanovenou dobu musí být předškolní děti přítomni.
  • Děti, které jdou po obědě, si můžete vyzvedávat od 11,45 do 12,15
  • Děti, které v MŠ spí, se rozchází od 14,30 do 16.00