Doporučující informace pro rodiče nově nastupujících dětí

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády i dospělé a nové prostředí. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci.

Navázání vzájemné dobré spolupráce mezi pedagogy MŠ a rodinou je základní podmínka pro kvalitní spolupráci. Během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili paním učitelkám potřebné informace o vývoji svého dítěte, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné sdělit v zájmu úspěšné adaptace dítěte.

Rodiče obdrží dotazník podle § 16 odst. 9 ŠZ, jeho vyplnění není podmínkou přijetí, nepřijetí nebo ukončení docházky dítěte. Potřebné informace jsou důležité pro další vzdělávání Vašeho dítěte při nastartování individuálního přístupu.

Jak dítěti pomoci usnadnit první dny ve školce
Dovolte dítěti, aby si s sebou vzal do školky svou oblíbenou hračku, například plyšáčka. Existence pevného bodu, známé osoby nebo předmětu v cizí situaci zmenšuje nejistotu a případný strach z neznámého prostředí.

Používejte stejné rituály
Přivádějte své dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.

Rozlučte se krátce, loučení dlouze neprodlužujte
Někdy loučení představuje velmi silné emoce spíše pro maminku než pro dítě. Ujasněte si, jak se k pobytu svého dítěte ve školce stavíte vy. Pokud máte obavy z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že dítě do školky chcete dát, tak jej tam  nedávejte. Dítě velmi dobře vycítí váš strach. Pak se vnitřní úzkost velice těžce odbourává.

Buďte citliví a trpěliví
Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma.

Komunikujte s paní učitelkou
Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát. Dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte.

Doporučení pro poklidnou adaptaci dětí:

 • podporujte své dítě v samostatnosti (oblékání, hygiena a stolování)
 • udělejte si každý den chvilku na společnou hru, povídání, prohlížení knihy
 • podporujte své dítě, za úspěchy, i ty malé, jej pochvalte
 • motivujte své dítě
 • vyvarujte se „strašení školkou”: „Počkej ve školce…” atd.
 • realisticky vykreslujte školku, popisujte věci reálné a skutečné, předcházíte tak případnému zklamání dítěte
 • je vhodné, aby malé děti nezůstávaly od počátku ve školce na odpolední odpočinek, aby všechny změny probíhaly postupně a plynule

Co by mělo umět dítě při nástupu do mateřské školy:

 • Komunikace: dítě by mělo umět vyjádřit svoje potřeby způsobem odpovídajícímu vývojovému stupni věku dítěte
 • Sebeobsluha: obout se a obléknout se, sedět po dobu jídla u stolu, používat lžíci, pít z hrnečku
 • Hygiena: umývat si ruce a utírat se do ručníku
 • Hrubá motorika: dítě umí chodit, lézt, běhat a vůbec se samostatně pohybovat
 • Snažit se uklízet si po sobě hračky
 • Reakce: reagovat na pokyny (např. počkat, sednout si, přijít…) a znát své jméno.
 • Pedagogický pracovník dítěti dopomáhá, ale nikdy nevykonává činnost za dítě.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *