Znovuotevření MŠ

Mateřská škola zahájí svůj provoz od  pondělí 11.5.2020. Podmínkou pro nástup dětí do školky je písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář bude nachystán v šatně dětí a zákonný zástupce ho vyplní první den nástupu dítěte do MŠ. Formulář si také můžete stáhnout zde: Čestné prohlášení

Po znovuotevření MŠ, prosíme rodiče, aby dodržovali následující  podmínky:

  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování bezpečných odstupů. Nemělo by docházet ke shromažďování osob před školou.
  • Děti do 7 let jsou z povinnosti nošení roušek v prostorách MŠ vyjmuty. Při cestě do MŠ a z MŠ by ji však mít měly. Pro všechny ostatní osoby nacházející se v areálu MŠ povinnost nošení roušek platí.
  • Po vstupu do šatny dětí používejte dezinfekci rukou.
  • Zákonní zástupci by měli čas strávený v prostorách školy omezit na dobu nezbytně nutnou a minimalizovat počet doprovázených osob dítěte.
  • Před příchodem dětí ze šatny do třídy si děti nejdříve umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.
  • Pokud nám to počasí umožní, bude většina aktivit organizována na školní zahradě. Prosíme, abyste vybavily děti dostatkem oblečení k tomu určenému. (pokrývka hlavy, věci a boty na písek…)

Tyto podmínky byly stanoveny na základě vydaného doporučení od MŠMT.

Od rodičů, kteří nemají uhrazeno stravné za měsíc březen, bude p. Dirrová vybírat částku v den nástupu dítěte po znovuotevření MŠ.

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. K zápisu dítěte je potřeba doručit:

Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ + Kopii rodného listu

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; povinné očkování se netýká dětí jeden rok před zahájením školní docházky- viz.§ 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon). Proto je podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ lékařské potvrzení o očkování. Vzhledem k současné situaci není potvrzení pediatra nutné. Postačí písemné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované, a doložení kopie očkovacího průkazu dítěte.

Možnosti doručení výše uvedených dokumentů: (Žádost, Kopie rodného listu dítěte, Čestné prohlášení o očkování, Kopie očkovacího průkazu dítěte.)

1) do datové schránky školy – ID datové schránky školy: 89vj58g
2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail školy: ms.biskupice@seznam.cz
3) poštou, adresa školy: Mateřská škola Biskupice, okres Svitavy, Biskupice č. 144, 569 43 Jevíčko
4) osobní podání:  možno vhodit do poštovní schránky na budově školy, osobní předání po telefonické domluvě na tel. 776 583 015 v nejnutnějším případě

Žádosti a přijetí do MŠ můžete doručovat do MŠ v termínu 2.-16.5.2020.

Žádost o přijetí dítěte
(Prosíme o oboustranný tisk tohoto formuláře)

Čestné prohlášení o očkování

Kriteria při přijímání dětí 2020-2021

Prodloužení uzavření MŠ

Uzavření MŠ se prodlužuje předběžně do 9.4.2020. Předpokládaný termín znovuotevření MŠ je tedy v úterý 14.4.2020. Podle situace termín ještě potvrdíme. Prosíme, opět sledujte webové stránky školky, kde budou případné další informace. Pokud budete potřebovat vystavit žádost na ošetřovné, požadavek napište na email ms.biskupice@seznam.cz a potvrzení Vám vystavíme.

Děkujeme za pochopení.

Uzavření MŠ

Vzhledem k současné situaci šíření nákazy Coronaviru, vydaným doporučením MŠMT a MZ a po dohodě se zřizovatelem, přistupuji k přerušení provozu mateřské školy od pondělí 16.3.2020 do pátku 27.3.2020. Prosím sledujte webové stránky školy, kde budou bližší informace o znovuotevření školy.

V případě, že budete potřebovat vystavit žádost na ošetřovné, požadavek napište na email ms.biskupice@seznam.cz a potvrzení Vám vystavíme..

Děkujeme za pochopení.

 

Projektový den mimo MŠ

V pátek 20.3.2020 pojedeme s dětmi na výlet do Moravského krasu (Dům přírody), kde máme pro děti zajištěný interaktivní program s názvem „Putování za kapkou vody“. Výlet bude zcela hrazený z projektu Šablony II. Děti budou potřebovat pouze batůžek s jídlem a pitím na celý den+ vhodné oblečení (většina programu bude probíhat v exteriéru). Společně odcházíme z MŠ na autobus v 7,20 hod. ,proto prosíme, aby děti byly nejpozději v 7,15 v MŠ. Předpokládaný návrat je 13,00 -13,30 hod. V tento den bude provoz školky v běžném režimu, tj. od 6,00 do 16,00 hod. pouze bez stravy.

ZRUŠENO.